Projekt

Bratislava Bory

Japonský pavilón

Veríme, že nadchneme širokú verejnosť pre Japonsko a chov koi kaprov doma i v zahraničí. Vybudovaním oázy pre načerpanie energie, rekreáciu, vzdelávanie a kultúru, vytvoríme neopakovateľný zážitok pre návštevníkov prostredníctvom prepojenia ich záujmov a zároveň zapojenia všetkých ich zmyslov.

Ide o unikátny priestor, jediný svojho druhu na Slovensku a v strednej Európe, ktorý realizujeme v našej metropole. Staneme sa stálym japonským pavilónom s japonskou záhradou a zároveň hrdým symbolom KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.

Čo ponúkneme

Kultúra:

priestor pre podujatia, výstavy, vernisáže, večierky,

firemné akcie, svadby, premietania, diskusie a iné

Predaj:

koi kapre, akváriové ryby, jazierková technika, japonské darčekové predmety,

japonská literatúra, cukrovinky, alkohol, textil, porcelán a mnohé iné

Rekreácia:

priestor pre meditácie a relax, čajovňa, sushi, bojové umenia, šport, wellness a iné

Kurzy:

jazykové, kaligrafia, ikeban, origami a iné tvorivé dielne

07

Vyhlásenie
architektonickej
súťaže

Apríl 22-2016
deadline

1 Predmet súťaže

Súťaž sa vyhlasuje ako vyzvaná, anonymná, ideová, architektonická, so zámerom nájsť optimálne hmotové, tvarové a dispozičné riešenie polyfunkčnej budovy s tematickou japonskou záhradou, ktoré ako celok budú reprezentovať a posilňovať značku KOI CARP SLOVAKIA s. r. o.

Oslovené boli vybrané architektonické teamy a vyhlasovateľ im odporučil prizvať odborníkov pre účely navrhnutia japonskej záhrady.

2 Termíny súťaže

Vyhlásenie súťaže:

15. 03. 2016

Obhliadka pozemku: 16. - 31. 03. 2016
Predloženie návrhov: 21. a 22. 04. 2016
Vyhlásenie víťaza:

25. 04. 2016

3 Účel súťaže

Získanie najlepšieho architektonického návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti, ekologickej vhodnosti a energetickej výhodnosti, bude originálnym architektonickým dielom, ktoré sa stane vizuálnym znakom jedinečného Japonského pavilónu a Japonskej záhrady v povedomí širokej verejnosti na Slovensku a v zahraničí.

Moderná budova a záhrada majú rovnocennú rolu. Očakáva sa, že návrh, ktorý bude realizovaný vyjadrí harmóniu, dokonalosť a jednotu. Záhrada nie je iba doplnkom pavilónu a naopak.

4 Druh súťaže

Do súťaže budú pozvané vybrané tvorivé kolektívy alebo SZČO. Súťaž sa vyhlasuje ako vyzvaná, anonymná, ideová, architektonická a jednokolová. Nie je prípustné predloženie variantných riešení v jednom súťažnom návrhu. Súťaž nie je overená Slovenskou komorou architektov..

5 Podmienky účasti v súťaži

Ak sa súťaže zúčastňuje kolektív, aspoň jeden jeho člen musí byť oprávnený na činnosť podľa § 4 a § 5 ods. (1) písm. a) a písm. b) 1 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Ak sa súťaže zúčastňuje fyzická osoba, musí byť oprávnená na činnosť podľa §4 a §5 ods. (1) písm. a) a písm. b) 1 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

6 Hodnotenie

Hodnotiť sa bude celková nápaditosť návrhu, podnetnosť a priateľskosť prostredia, efektivita prevádzky, účelnosť vnútorného usporiadania, energetické a prevádzkové nároky, dodržanie príslušných právnych predpisov a STN.

7 Členovia poroty

MUDr. Juraj Hanzen

konateľ KOI CARP Slovakia s.r.o, lekár mikrobiológ, vášnivý chovateľ koi kaprov, Bratislava, SK

Ing. arch. Ingrid Konrad

architektka, Bratislava, SK

Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc
záhradný architekt, vedecký pracovník VÚ Silva Taroucy v.v.i v Průhoniciach, CZ

Mgr. art. Róbert Mešťánek

koordinátor stavebného projektu, architekt, Komárno, SK

 

BSc. CS Michal Hanzen

konateľ, výkonný riaditeľ KOI CARP Slovakia s.r.o., informatik, Bratislava, SK

MSc. BA Katarína Hanzenová

marketingová riaditeľka KOI CARP Slovakia s.r.o., podniková ekonómka, Bratislava, SK

Ako ctený hosť a pozorovateľ sa vyhodnotenia zúčastní pracovník veľvyslanectva Japonského cisárstva v Slovenskej republike.

Kto sme

KOI CARP Slovakia s.r.o.

Naša identita

KOI CARP SLOVAKIA s.r.o. (KCS) sa zaoberá chovom a predajom okrasných brokátových kaprov (Koi) starostlivo vybraných a dovážaných priamo z Japonska. Sú chované ako ryby šťastia a pohľad na ne prináša harmóniu a pohodu.

Naše aktivity

Od roku 2013 KCS intenzívne investuje do svojho rozvoja v rámci Slovenska. Centrálna farma pre koi kapry sa nachádza v Nesvadoch (pri Nových Zámkoch) s 18 chovnými nádržami, 6 výstavnými nádržami a 24 predajnými boxami (objem 600m3 vody).

Našim klientom okrem koi kaprov ponúkame aj doplnkový tovar (krmivá, príslušenstvo) a služby súvisiace s výstavbou a prevádzkou japonských záhradných jazierok.

Náš TEAM

MUDr. Juraj Hanzen

MUDr. Juraj Hanzen

Majiteľ / Zakladateľ KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.

BSc. CS Michal Hanzen

BSc. CS Michal Hanzen

Majiteľ / Zakladateľ / Výkonný riaditeľ KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.

MSc. BA Katarína Hanzenová

MSc. BA Katarína Hanzenová

Zakladateľka / Marketingová riaditeľka KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.

Mgr. art. Robert Meštánek

Mgr. art. Robert Meštánek

koordinátor stavebného projektu Japanese pavilion

Naša misia

  • Podporiť životné prostredie
  • Prispieť ku kultúrnej diverzite Slovenska a CEE
  • Podporiť podnikateľskú spoluprácu s Japonskom
  • Skvalitnenie životného štýlu obyvateľov Slovenska a CEE
  • Venovať sa výskumu v oblasti podpory a zvyšovania imunity koi kaprov

Veríme, že touto cestou sa staneme najlepším poskytovateľom produktov a služieb pre našich klientov.

Naše hodnoty a filozofia

„Doktor Juraj Hanzen založil KCS
z nadšenia pre prírodu a zvieratá.
Veríme, že naše koi kapry sú pre ľudí
tým správnym médiom relaxu a harmónie.“

Kontakt

Zavolajte nám

+421 905 664 801Napíšte nám

hanzen.katarina@japanesepavilion.com


Naša lokalita

Bratislava - Bory, SK